• +48 509695078
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA GRY EKSPEDYCJA EXPRESS

Ja
...................................................................
(imię i nazwisko, nr dow. tożsamości lub PESEl)
niżej podpisany oświadczam, że:


1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie nietrzeźwości lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które wyłączają zdolność podejmowania decyzji.
  
2. Zapoznałem się i akceptuję regulamin gry Ekspedycja Express i ponoszę  pełną odpowiedzialność również finansową za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone sobie i innym w wyniku nieprawidłowego użycia powierzonego mi sprzętu, niezastosowania się do regulaminu.

3. Świadomy stanu swojego zdrowia uczestniczę w grze Ekspedycja Express na własne życzenie i ryzyko. Mam świadomość, że gra Ekspedycja Express to wydarzenie o lekko podwyższonym ryzyku. W trakcie której mogę doznać skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem gry.

4. Nie będę wnosić nieuzasadnionych roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas gry Ekspedycja Express.

5. Jestem świadom, iż wyposażenie oraz scenariusz gry stanowią własność intelektualną organizatora. Zobowiązuję się nie rejestrować przebiegu gry za pomocą fotografii, nagrań wideo czy nagrań dźwiękowych oraz nie udostępniać ich bez zgody organizatora.

6. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą.

7. Jestem świadomy, że po wzięciu udziału w Ekspedycji Express nie przysługuje mi prawo do odstąpienia umowy.

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę "TTA GROUP" we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm )wykorzystywane są do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikami oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem usługi.

9. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na zamieszczanie moich zdjęć z udziału w grze Ekspedycja Express na stronie internetowej oraz na profilu facebook organizatora gry.

 

………………………………………………………………………

Czytelny podpis składającego Oświadczenie

 

*niepotrzebne skreślić